افتتاحیه دوره آموزش و تربیت دانش آموز بهورزی در مرکز بهداشت خمین

افتتاحیه دوره آموزش و تربیت دانش آموز بهورزی در مرکز بهداشت خمین - 13 بهمن

افتتاحیه دوره آموزش و تربیت دانش آموز بهورزی همزمان با ایام دهه مبارک فجر انقلاب اسلامی ایران
افتتاحیه دوره آموزش و تربیت دانش آموز بهورزی در مرکز بهداشت خمین
آدرس کوتاه :