ارتباط با ما

 خمین . بلوار قدس معاونت بهداشتی دانشکده علوم پزشکی

     

نمابر:    46222624       تلفن :   46223613-46224041


http://khomeindh.arakmu.ac.ir

آدرس ایمیل آکادمیک شبکه بهداشت : khomeinshabake@arakmu.ac.ir

آدرس ایمیل آکادمیک مرکز بهداشت :behdasht.khomein@arakmu.ac.ir