ارائه بیش از ۴۲ هزار خدمت پزشکی و درمانی

ارائه بیش از ۴۲ هزار خدمت پزشکی و درمانی

دکتر صباغی
ارائه بیش از ۴۲ هزار خدمت پزشکی و درمانی
 سرپرست معاونت بهداشتی دانشکده علوم پزشکی خمین:
 
🔹 در شش ماهه نخست سال جاری یک هزار و ۵۰۰ خدمت و ۱۰ هزار ویزیت در سطح شهر و ۷هزار و ۸۰۰ خدمت و ۲۲ هزار و پانصد ویزیت در مراکز روستایی انجام شده است.
 
🔹 انجام یک هزار و ۵۰۰ خدمت دندانپزشکی در شهر و روستا در شش ماهه اول سال ۹۹ و ارائه خدمات آزمایشگاهی به ۱۰هزار و ۹۴۷ نفر.
 
 🔹 یک هزار و ۴۶۲ مورد خدمت در مرکز منتخب کووید ۱۹ شامل انجام معاینه، آزمایش و درمان موارد مشکوک و مثبت کرونا انجام شده است.